Maynooth University

At Maynooth University, the Career Development Centre provides a service that is student-focussed, professional and informative. Whether you are visiting the help-desk to ask questions, attending our Career Talks or Employer presentations, helping yourself to Free take-away literature, using the computers in the Career Development Centre Information Room for assessment tests/careers work or talking with us in a one-to-one meeting, we are happy to assist you and work with you as you progress through the steps in discovering your career.

Ag Ollscoil Mhá Nuad, cuireann an tIonad Forbartha Gairmeacha seirbhís ar fáil atá dírithe ar mhic léinn, seirbhís atá proifisiúnta agus faisnéiseach. Más eolas ón deasc chabhrach atá uait, má tá spéis agat freastal ar chainteanna faoi ghairmeacha beatha nó ar chuir i láthair ó fhostóirí, nó más bileoga eolais saor in aisce atá uait, táimid lán sásta cabhrú agus oibriú leat agus tú i mbun taighde ar do rogha gairme.

Meet the Team: www.maynoothuniversity.ie/careers/our-people

Link to Site

Career Service Team

Brendan Baker

Head of Career Development Centre

01 7083653

Point Of Contact

Brendan Baker

Head of Career Development Centre

01 7083653

2019-08-20T06:32:59+00:00